Struktura kursów trenera personalnego

Praca w zawodzie trenera personalnego to spore wyzwanie. Tutaj trzeba być fachowcem, albowiem nie wystarcza ogólna wiedza na temat wykonywania poszczególnych ćwiczeń. Trener personalny to nie tylko swego rodzaju instruktor, ale także psycholog, dietetyk czy też fizjoterapeuta. Aby móc pełnić tę funkcję, trzeba wykazywać się bardzo szeroką wiedzą z różnych dziedzin. Dlatego też właśnie, aby móc zostać trenerem personalnym, wymagane jest ukończenie specjalistycznego kursu. Tenże prowadzony jest przez bardzo różne ośrodki, toteż z pewnością można powiedzieć, że jest on powszechnie dostępny. Zasadniczo każdy kurs trenera personalnego składa się z trzech części. Są to:

  • warsztaty, ćwiczenia oraz wykłady,
  • samokształcenie,
  • praktyki instruktorskie.

Ćwiczenia, wykłady, warsztaty

To podstawa ku temu, aby móc marzyć o zawodzie trenera personalnego. W tej części kursanci nabywają stosownej wiedzy z różnych dziedzin, nabywają określonych umiejętności, nabywają pewnej praktyki pod okiem osób doświadczonych, pod okiem osób, które w zawodzie trenera personalnego spędziły już sporo godzin. Ta część kursu trenera personalnego kończy się stosownym egzaminem. Uczestnictwo w zajęciach jest oczywiście obowiązkowe, a wszelkie nieobecności powinny być, podobnie jak w szkole, usprawiedliwione.

szkolenie instruktorskie trenera personalnego

Samokształcenie

Tutaj bynajmniej nie chodzi o to, aby już rozpocząć pewne praktyki, aby zetknąć się określonymi osobami i prowadzić dla nich zajęcia. Ta część kursu trenerskiego polega na opracowywaniu planu zajęć, planu różnych obozów sportowych. To część teoretyczna, ale bardzo ważna w późniejszej pracy trenera personalnego. Jeśli bowiem trener personalny nie przygotuje się w odpowiedni sposób do prowadzenia zajęć, te nie przyniosą oczekiwanego efektu. Ta część kursu na trenera personalnego jest zatem niezwykle ważna.

Praktyki instruktorskie

Ta część kursu jest niejako weryfikacją wcześniejszych, ale także weryfikacją własnych predyspozycji do pełnienia tej funkcji, do wykonywania tego zawodu. Tutaj mamy do czynienia z wykonywaniem konkretnej pracy w klubach sportowych, w klubach rekreacyjnych, na obozach sportowych czy też innych miejscach, w których obecność trenera personalnego jest wskazana. To oczywiście nie oznacza, że kursant samodzielnie prowadzi zajęcia w tychże miejscach. Nie posiadając stosownych uprawnień nie może tego robić. W tej części kursu dana osoba może asystować instruktorom, trenerom personalnym, może demonstrować ćwiczenia. Aby móc zaliczyć ową część, na jej zakończenie należy złożyć w jednostce organizującej kurs stosowny dziennik zajęć wraz z pieczęcią i podpisem osób prowadzących praktyki.

Bookmark the permalink.

Comments are closed